ELITE 20+

Ovaj program ima u fokusu štednju za dane u penziji, plus osiguranje od 20 teških bolesti današnjice poput kancera, gubitka vida, transplatacije jetre i drugih.

U okviru ovog programa i Vaše dijete dobija osiguranje od 12 teških bolesti u periodu između 3-18 godine zivota.

Ukoliko nastupi neka sa spiska teških bolesti, prekida se program. Tada se isplaćuje novac za potrebe liječenja.

PRIMJER

Žena: 29 godina

Period štednje: 35 godina

Godišnja premija: 500€ (41,67€ mjesečno)

Zaštita od inflacije: Nije uključena

Osigurana suma: 17.689€

Očekivani kapital: 24.895€