INVESTICIONI PROGRAM

Imate viška novca i želite da ga investirate na period od recimo 10 ili 20-tak godina, na koji nema poreza na dobit (u slučaju da ste fizicko lice)?

Ne želite pitanja o zdravstvenom stanju i želite mogućnost za povlačenje novca i prije kraja perioda štednje?

Ovo je program za Vas.

PRIMJER

Muškarac: 40 godina

Period štednje: 10 godina

Jednokratni ulog: 129.000€

Osigurana suma: 149.808€

Očekivani kapital: 177.507€