Finansijsko planiranje budućnosti je ono čime se bavim i na čemu sam magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Tema mog magistarskog rada je “Plasiranje sredstava stanovništva na tržištu životnih osiguranja”.

Radim kao finansijski savjetnik.

Proglašen sam za najboljeg Sales Lidera u 2018. godini u međunarodnom brokeru Safe Life Podgorica.

Bio sam u Odboru Direktora DZU otvorenim investicionim fondom “Moneta” a.d. Podgorica 4 godine.

Za više detalja o mojoj karijeri pogledajte moj CV – Curriculum Vitae.