Moje dosadašnje radno iskustvo se sastoji od rada na:

TRŽIŠTU KAPITALA

OSIGURANJU

BANKARSTVU

Možete me kontaktirati putem: